Michel Coenen

Commissielid, Afdelingsvoorzitter

Een betere toekomst met aandacht voor bestaande kwaliteiten

“Duurzaam omgaan met alles. Kansen en respect voor iedereen. Eerlijkere verdeling van welvaart en aandacht voor mensen die het minder getroffen hebben. Zeggenschap voor degenen die het betreft. Een einde maken aan de plundering van onze omgeving en de planeet als geheel. En een beter woon- en leefklimaat voor iedereen.”

Ik begrijp eigenlijk niet dat niet iedereen daarvoor is, ook als ons dat soms moeite kost. Mogelijk is dat naïef, maar ik heb zin in een toekomst die er zo uitziet. Eigenlijk heb ik dus ook geen begrip voor mensen die zich daar niet vol voor willen inzetten. Ik begrijp die letterlijk niet. Toch is dat blijkbaar allemaal niet zo logisch. Is het bijzonder om daar voor te gáón. 

Voor mij is het dé motivatie in mijn werk, en om lokaal politiek actief te worden. Lokaal, omdat dat de plek is waar je zaken kun beïnvloeden die mensen direct raken. Juist nu de wereld op diverse vlakken in transitie is, kunnen we zelf daaraan een steentje bijdragen via lokale maatregelen. 

Al kom ik niet uit de Achterhoek, maar ben ik geboren en getogen in de polders van Delftland, het land ten oosten van de IJssel heb ik inmiddels in mijn hart gesloten. Door landschap, erfgoed, mentaliteit, buren en familiebanden heb ik hier sinds 1998 mijn thuis gevonden. Zijn binding met het land, duurzaamheid, sociale samenhang, respect en een beetje eigenwijs niet dé kenmerken van de Achterhoek?!

En dat ik niet altijd mijn zin krijg? Ach daar kan ik wel tegen, als ik maar af en toe gelijk krijg… 

Zie ook mijn persoonlijke boodschap: https://bronckhorstgl.stackstorage.com/s/bsAOKvb94iEZBOC

of https://youtu.be/dw7s8WVpMV8