De kerk van Baak en een wegwijzer

De inwoners staan centraal bij investeringen in Bronckhorst

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is de Perpectiefnota (PPN) behandeld, waarbij de contouren worden geschetst voor de begroting van 2021. Er worden grote investeringen voorgesteld die uit de algemene reserve worden gefinancierd. Dat is ook nodig om achterstanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan weg te werken.

De voorgestelde investeringen zijn erop gericht om de leefbaarheid voor onze inwoners te verbeteren. Bronckhorst bestaat dit jaar 15 jaar en we kijken nu 15 jaar vooruit. Er wordt in deze Perspectiefnota ook rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis en er wordt flink geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de Vitale Kernen. GroenLinks had de investeringen graag nog wat groener gezien, maar we vinden het belangrijk dat we deze investeringen nu gaan doen.

Dat onze motie om de natuurinclusieve landbouw te stimuleren met algemene stemmen is aangenomen stemt natuurlijk tot grote tevredenheid. De overige amendementen en moties voor zover die zijn vastgesteld door de raad brengen geen wezenlijke verandering aan in het oorspronkelijke voorstel. GroenLinks is blij met deze Perspectiefnota.

Wij hebben zin in deze toekomst!