Nieuws van Herman van Rooijen

De inwoners staan centraal bij investeringen in Bronckhorst

De kerk van Baak en een wegwijzer

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is de Perpectiefnota (PPN) behandeld, waarbij de contouren worden geschetst voor de begroting van 2021. Er worden grote investeringen voorgesteld die uit de algemene reserve worden gefinancierd. Dat is ook nodig om achterstanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan weg te werken.

Lees verder