Nieuws van René Bruns

Motie: Stimulering natuurinclusieve landbouw

Vanavond praten we in de gemeenteraad over de toekomst van Bronckhorst. In de Perspectiefnota wordt vastgelegd waar we de komende jaren (2021-2024) de prioriteiten leggen als het gaat om de financiële middelen. De motie die wij vanavond indienen draagt bij aan de groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waar wij voor staan.

Lees meer over onze motie

Schone Lucht Akkoord ook in Bronckhorst?

Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op maandag 13 januari 2020 zetten zij hun handtekening onder het akkoord. En committeerden zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Lees verder