Zorg

We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud

Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst.

  • Meer wijkverpleegkundigen: de werkdruk van verpleegkundigen gaat omlaag, zieke en oudere mensen krijgen meer zorg.
  • Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient een persoonlijke behandeling.
  • Een vaste baan voor de zorgverleners: we maken werken in de zorg weer aantrekkelijk.
  • Wie dat wil, kan zijn of haar zorg in eigen hand nemen: het PGB wordt beter geregeld.
  • Er komt een einde aan het eigen bijdragecircus: ziek zijn is geen eigen risico.
  • Oog hebben voor de druk die mantelzorgers ervaren
  • Naast goede zorg voor onze ouderen willen we vereenzaming tegengaan 

Stem 21 maart GroenLinks

Hier kunt u het verkiezingsprogramma nalezen:

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022