Steun voor 4 mei herdenking in Vorden

Sinds 4 mei 1946 is er veel veranderd aan de dodenherdenking. Iedere keer gaf een verandering veel discussie. In het begin werden alleen de gevallen militairen en verzetsstrijders herdacht. Later werden hier steeds groepen aan toegevoegd. De joodse slachtoffers vormden veruit de grootste groep. Er werd zwart-wit gedacht: Duitsers (‘moffen’) waren slecht, Nederlanders waren goed. 

Langzamerhand werd duidelijk dat niet alle Nederlanders ‘goed’ waren en niet alle Duitsers ‘slecht’. Van veel belang is de oprichting van de Europese Gemeenschap geweest. Eén van de doelstellingen was het voorkomen van weer een oorlog in Europa. Deze twee ontwikkelingen hadden invloed op de dodenherdenking. Natuurlijk, de individuele doden blijven in de herinnering van hun naasten voortleven. Door velen werd de dodenherdenking echter ook verbonden met het streven om oorlog in de toekomst te voorkomen. Bij dit streven hoorde een andere manier van kijken naar Duitsers. Dit had invloed op de 4 mei herdenking.

Ook het Comité 4 mei in Vorden verbindt de herinnering aan het verleden met een gezamenlijke inzet voor de toekomst. Die krijgt o.a. vorm door aan de aanwezigen de mogelijkheid te bieden om ná de officiële herdenkingsplechtigheid langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Het lopen langs de Duitse graven is de erkenning dat ook nabestaanden aan de kant van de voormalige vijand leed ondervinden. Vorig jaar werd door de inwoners van Vorden massaal van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Vanuit joodse kring wordt tegen deze vorm van de 4 mei herdenking bezwaar gemaakt. Slachtoffers en daders dienen strikt gescheiden te blijven. Dit protest krijgt veel media aandacht. Alles afwegend steunt de fractie van GroenLinks de op de toekomst gerichte herdenking zoals die door het Comité 4 mei in Vorden ook dit jaar weer zal worden georganiseerd. 

(20 maart 2013)