Nieuws

Perspectiefnota 2018

Nieuwe verkiezingen zijn al weer in zicht. Al weet je het landelijk natuurlijk maar nooit welke eerst komen! Nee, ik doel nu toch echt op de gemeenteraad verkiezingen in maart 2018. Waarom nu? Nou ja, voor ons ligt de perspectiefnota die de inhoudelijke en grove financiële contouren weergeeft voor 2018 en verder. Het is nu eenmaal de plicht van het huidige college om zeg maar, een voorschot te nemen op de jaren na vorming van een nieuw college. U zult begrijpen dat ik daar financieel niet teveel op vooruit wil lopen.

Lees verder

Brainstorm verkiezingsprogramma 2018

Als afdeling Bronckhorst van GroenLinks zijn we ons aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Op een mooie zondag in mei hebben we een brainstormsessie hiervoor gehouden. Het was een vruchtbare middag: er is veel geoogst en we kunnen hier nu verder mee om een mooi verkiezingsprogramma samen te stellen. Wordt vervolgd dus.

Pagina's