Nieuws

De inwoners staan centraal bij investeringen in Bronckhorst

De kerk van Baak en een wegwijzer

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is de Perpectiefnota (PPN) behandeld, waarbij de contouren worden geschetst voor de begroting van 2021. Er worden grote investeringen voorgesteld die uit de algemene reserve worden gefinancierd. Dat is ook nodig om achterstanden die de afgelopen jaren zijn ontstaan weg te werken.

Lees verder

Motie: Stimulering natuurinclusieve landbouw

Vanavond praten we in de gemeenteraad over de toekomst van Bronckhorst. In de Perspectiefnota wordt vastgelegd waar we de komende jaren (2021-2024) de prioriteiten leggen als het gaat om de financiële middelen. De motie die wij vanavond indienen draagt bij aan de groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waar wij voor staan.

Lees meer over onze motie

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Vorden, zonder sporthal

Ultrike ter Braak tijdens de digitale raadsvergadering op 2 juli over VO Vorden

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten om voor het VO in Vorden een nieuwe school te bouwen aan de Almenseweg. Het college had voorgesteld om op dezelfde locatie ook een nieuwe sporthal te bouwen maar dat heeft de raad afgewezen. GroenLinks is om een aantal redenen tevreden met dit besluit.

Lees verder

Schone Lucht Akkoord ook in Bronckhorst?

Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op maandag 13 januari 2020 zetten zij hun handtekening onder het akkoord. En committeerden zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Lees verder

Pagina's