Nieuws

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen geopend

Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin willen we het succes van de Tweede Kamerverkiezingen graag verder uitbouwen.

Ook als jij geen lid bent van GroenLinks maar wel ons gedachtengoed deelt en uit wilt dragen, kun je je tot 26 september 2017 aanmelden als kandidaat via een mail aan de kandidatencommissie jvdwalle.groenlinks.doetinchem@live.nl met daarin je motivatie en je cv als bijlage.

Om te kunnen kandideren moet je wel direct lid worden van GroenLinks (zie www.groenlinks.nl) en de contributie betalen.

 

Perspectiefnota 2018

Nieuwe verkiezingen zijn al weer in zicht. Al weet je het landelijk natuurlijk maar nooit welke eerst komen! Nee, ik doel nu toch echt op de gemeenteraad verkiezingen in maart 2018. Waarom nu? Nou ja, voor ons ligt de perspectiefnota die de inhoudelijke en grove financiële contouren weergeeft voor 2018 en verder. Het is nu eenmaal de plicht van het huidige college om zeg maar, een voorschot te nemen op de jaren na vorming van een nieuw college. U zult begrijpen dat ik daar financieel niet teveel op vooruit wil lopen.

Lees verder

Brainstorm verkiezingsprogramma 2018

Als afdeling Bronckhorst van GroenLinks zijn we ons aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Op een mooie zondag in mei hebben we een brainstormsessie hiervoor gehouden. Het was een vruchtbare middag: er is veel geoogst en we kunnen hier nu verder mee om een mooi verkiezingsprogramma samen te stellen. Wordt vervolgd dus.

Pagina's