Standpunten

Groen

De groene thema’s: energie, voedsel, natuur/landschap

Fossiele brandstoffen? Nee, dank je! Ik heb zonnepanelen

Ons voedsel: we gaan er niet dood van, maar voelt het ook lekker?

Diversiteit en duurzaamheid: mag het wat kosten?

Samen: geef elkaar de groene ruimte!

Sociaal

De sociale thema’s: armoede, kwetsbaren, sport en cultuur

Eigen kracht? Prima! Maar de een heeft meer kracht dan de ander.

Te laag inkomen? Help elkaar met gesloten beurs, goed voor uw economie!

Ontspanning: een levensbehoefte, ook als je geen geld hebt.

Niet bij geld alleen

Cultuur kleurt het leven

Kernpunten

GroenLinks is voor een politiek bestuur dat bewoners en bedrijven stimuleert en met hen samenwerkt aan een groener, socialer en welvarender Bronckhorst.

 

Programma GroenLinks Landelijk en GroenLinks Bronckhorst

De programma's van Groenlinks Landelijk als Groenlinks Bronckhorst treft u hieronder als PDF aan.

Vernieuwend

Vernieuwend

Voor wat hoort wat? Naar ieders kracht!

Voor wie zijn B&W feitelijk? Voor eigen belang of de inwoners?