In april hebben we 'afscheid' van Theo Wentink genomen als bestuurslid van GroenLinks Bronckhorst.

Theo was vele jaren actief betrokken bij GroenLinks Bronckhorst, als commissielid en als bestuurslid. En bovenal als inspirator, aanjager en kennisbron op met name het gebied van de landbouw.
De jaren gaan nu echt tellen voor Theo, daarom gaat hij het wat rustiger aandoen, wel blijft hij op de achtergrond nauw bij GroenLinks betrokken.
 

In de laatste Algemene Ledenvergadering is inmiddels Herman van Rooijen benoemd als zijn opvolger in de rol van penningmeester.