Algemene Ledenvergadering in de Theetuin

Op 23 november hielden wij onze Algemene Ledenvergadering.

We hadden weer gekozen voor een lokatie “in de gemeenschap”, deze keer was dat De Theetuin in Vierakker.

Om half tien in de ochtend begonnen we met het formele gedeelte, waarin verantwoording werd afgelegd voor het afgelopen jaar. Michel Coenen en Theo Wentink werden bij acclamatie herbenoemd als respectievelijk afdelingsvoorzitter en penningmeester. René Bruns, die sinds kort raadslid is, stelde zich om die reden niet herkiesbaar; de functie van afdelingssecretaris is dus vacant.

Op 23 november hielden wij onze Algemene Ledenvergadering.

We hadden weer gekozen voor een lokatie “in de gemeenschap”, deze keer was dat De Theetuin in Vierakker.

Om half tien in de ochtend begonnen we met het formele gedeelte, waarin verantwoording werd afgelegd voor het afgelopen jaar. Michel Coenen en Theo Wentink werden bij acclamatie herbenoemd als respectievelijk afdelingsvoorzitter en penningmeester. René Bruns, die sinds kort raadslid is, stelde zich om die reden niet herkiesbaar; de functie van afdelingssecretaris is dus vacant.

Nadat Herman van Rooijen had teruggeblikt op dilemma’s van het afgelopen jaar en de politieke actualiteit had besproken kon het formele gedeelte worden afgesloten.

Bart Hiddinga gaf een boeiende presentatie over Levend Landschap Vierakker; hierin lopen nu zo’n 20 projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit, verkeer en cultuurhistorie die door een groot gedeelte van de Vierakkerse gemeenschap worden uitgevoerd.

Jan Schieven van LTO vertelde in zijn presentatie vervolgens over de inbreng van agrarische zijde hierin en over samen vinden van gedragen oplossingen voor belangen die soms uiteenlopen.

Ellen van Reesch vertelde voorts over haar werk als programmaregisseur voor het GEA programma Landbouw en Landgebruik en GroenLinks wethouder Paul Hofman gaf tot slot zijn visie op hetgeen allemaal besproken was.

Na afloop werd nog een korte wandeling in de omgeving gemaakt om met eigen ogen te kunnen zien waarover het gaat in Levend Landschap Vierakker.