Bericht politieke pagina Contact febr 2015

GroenLinks: actief, kritisch en positief!

Het college van CDA-PvdA-D66 heeft onlangs een nieuw programma opgesteld, dat vooraf is besproken met de oppositie.

Bericht politieke pagina Contact febr 2015

GroenLinks juicht het programma toe daar waar het aandacht besteedt aan duurzaamheid en aan meer invloed van inwoners op beleid. Dit zijn namelijk belangrijke punten uit ons eigen programma. We vinden de collegeplannen echter zwak waar het gaat om de steeds verdergaande regionale samenwerking en het gebrek aan invloed daarop vanuit inwoners of de raad. Zwak vanwege het ontbreken van visie op het buitengebied en de rol van landbouw daarin. Zwak vanwege de passieve houding over de slechte economische ontwikkeling en werkgelegenheid. En we vinden het programma onverantwoord vanwege onnodig hoge uitgaven voor de gemeentewerf en de nieuwe brandweerkazerne. 

GroenLinks heeft dan ook bij de bespreking op 29 januari 6 moties ingediend om het collegebeleid te verduidelijken, verbeteren of te veranderen. Ondanks dat geen van de moties is aangenomen, hebben we wel bereikt dat het college goed naar ons geluisterd heeft en heeft toegezegd dat ze meer rekening zal houden met onze standpunten. Daarom hebben we uiteindelijk ingestemd met het collegeprogramma.

Door kritisch te zijn waar moet en samen te werken waar kan heeft GroenLinks op actieve, positieve en constructieve wijze invloed uitgeoefend. 

Ook met de GroenLinks fractie gaat goed! Afgelopen maanden hebben we er twee enthousiaste mensen bij gekregen. Dick Jolink uit Hummelo (1e van links), inmiddels geïnstalleerd als commissielid, en Marianna de Kuijer uit Zelhem (3e van links).