Brainstorm verkiezingsprogramma 2018

Als afdeling Bronckhorst van GroenLinks zijn we ons aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Op een mooie zondag in mei hebben we een brainstormsessie hiervoor gehouden. Het was een vruchtbare middag: er is veel geoogst en we kunnen hier nu verder mee om een mooi verkiezingsprogramma samen te stellen. Wordt vervolgd dus.