GroenLinks Bronckhorst stelt vragen over bomenkap N315

Overal in de Achterhoek is de provincie bezig met plannen om veel bomen te kappen langs de wegen die onder provinciaal beheer vallen, als reden wordt hiervoor opgegeven verbeteren van veiligheid.

GroenLinks heeft grote bezwaren tegen deze rigoreuze plannen.

De bomen zijn belangrijk voor het karakteristieke Achterhoekse landschap, voor gezonde leefomgeving, voor vasthouden van CO2 en voor de biodiversiteit. Een betere veiligheid kan beter worden bereikt op tal van andere manieren: door beter rijgedrag van bestuurders, door lagere maximumsnelheden en door (houten) geleiderails, om maar wat mogelijkheden te noemen.
Ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels toegezegd dat bomenkap het allerlaatste middels zou moeten zijn t.b.v. verbetering van de veiligheid langs wegen.

In de gemeente Berkelland is GroenLinks er samen met PvdA en een burgerinitiatief inmiddels in geslaagd om de bomenkap langs de N319 voorlopig uitgesteld te krijgen.
Ook In de Tweede Kamer in Provinciale Staten van Gelderland en in diverse regionale en landelijke media  stelt GroenLinks de onwenselijkheid van deze bomenkap aan de orde.

Nu de provincie heeft aangekondigd ook langs de N 315, op grondgebied van de gemeente Bronckhorst tussen Doetinchem en Ruurlo, bomen te willen kappen heeft GroenLinks raadslid René Bruns vragen hierover gesteld aan het college van de gemeente Bronckhorst. Inzet hiervan is al het mogelijke te doen om onnodige bomenkap te voorkomen.