Bij de vlinderkraam Afspelen op YouTube

Groen: Lida van Tongeren

Voortvarende en onvermoeibare bewaker van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door ruimte aan vlinders te bieden (vlindertuin), aandacht op onderhoud en kwaliteit van het groen in de bermen, meer groen in de tuin (tegels eruit) en mee te werken aan vergroening in natuurpark de Bleijke.

Pakt steeds acties op, zorgt voor aandacht erop en is een voorbeeld voor andere personen. Houdt vol.

Met een biologisch bollenpakket erbij Afspelen op YouTube

Sociaal:  Niek Willemsen

GroenLinks is onder de indruk van het organisatie- en motivatie talent van Niek Willemsen, voorzitter van het bestuur van Stichting Noodhulp Zelhem. Deze stichting betekent veel voor veel inwoners van Zelhem en omgeving, bijvoorbeeld door oplossingen te bieden bij praktische problemen en bij eenzaamheid (sociaal isolement).

Door de huiskameravonden en de soos wordt eenzaamheid onder ouderen verkleind, worden Zelhemmers met een beperking betrokken en wordt de vitaliteit vergroot door de gymnastiek bijeenkomsten. Al jaren wordt dit aanbod structureel voor inwoners van Zelhem en omgeving geboden en alleen door vrijwilligers. Noodhulp is een voorbeeld voor andere stichtingen.