GroenLinks Bronckhorst presenteert met trots Herman van Rooijen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Op 25 november heeft de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Als lijsttrekker is Herman van Rooijen gekozen. De kiescommissie motiveerde de keuze als volgt:

 "Herman is een man van het eerste uur binnen de fractie. Hij heeft constructieve ideeën om de GroenLinks idealen uit te dragen. Zijn insteek is de komende periode -nog meer dan voorheen- de samenwerking met bewoners en organisaties op te zoeken, hetgeen we zeer toejuichen".

Naast de ervaring van Herman hebben de leden gekozen voor een gevarieerd, maar evenwichtig team. Nummer 2 is Titus Smit, een bevlogen man die pleit voor gemeentepolitiek met oog voor de mensen. Hierna volgen Jan Holtrigter, een realistisch ingestelde man van de praktijk, Michel Coenen, een enthousiaste nieuwkomer met een duidelijk linkse inborst, Ulrike ter Braak, een sociaal bevlogen zorgprofessional en Theo Wentink, de agrariër met een grote passie voor natuurbeheer. Na Christine Brongers en Walter Rovers is Max Noordhoek, het gezicht van de fractie in de afgelopen jaren, lijstduwer van de lijst.

 Herman van Rooijen: "Ik vind het een hele uitdaging om GroenLinks de komende jaren verder op de kaart te zetten binnen onze prachtige, groene gemeente". De huidige GroenLinks fractie bestaat uit 2 zetels. Op basis van de wijze waarop GroenLinks zich de afgelopen jaren binnen de raad heeft geprofileerd steekt Herman in op uitbreiding van dit aantal: "De mensen hebben het gewaardeerd dat wij standvastigheid hebben getoond in het tegenhouden van megastallen (LOG Halle-Heide) en er voor hebben gezorgd dat de voorzieningen in verschillende kernen op peil blijven".