Motie glyfosaat (Roundup) haalt het niet ondanks goede nuancering

In de raadsvergadering van 26 september diende GroenLinks, samen met D66 en PvdA, een motie in met het doel als gemeente in gesprek te gaan met landbouw en particulieren over natuurvriendelijker alternatieven voor glyfosaat, beter bekend als RoundUp. CU/SGP sloot zich in de stemming hierbij aan. Zie bijlage.

De andere partijen verzetten zich echter tegen deze motie, ondanks dat zij moesten toegeven dat de motie uiterst genuanceerd en vriendelijk is geformuleerd.

Wat ons betreft hebben zij in het debat geen steekhoudende argumenten geleverd voor het afwijzen van de motie maar toch stemden zij tegen. En hoewel 4 partijenĀ (GroenLinks, D66, PvdA en CU/SGP) voor stemden vormden de 3 tegenstemmende partijen wel een meerderheid in de raad.

Spijtig maar onze strijd gaat door. Jouw hulp is welkom.

(ontwerp en foto vlag Gerlinde Bulten)