Nieuw en fris

Hoe het weer is wanneer u dit leest weten we niet. Tijdens het schrijven van deze woorden is het prachtig. Heerlijk warm en de natuur buiten kleurt in rap tempo lekker fris en lentegroen.

GroenLinks Bronckhorst zit ook in een nieuw seizoen: wij zijn volop aan het onderhandelen over een coalitieakkoord. Voor het eerst staan we zo dicht bij de mogelijkheid deel te nemen aan het college. Met onze vernieuwende ideeën over natuur en landschap merken we dat ook de andere formerende partijen een frisse groene blik op onze fraaie gemeente werpen.

 

Wij hebben behoefte aan een frisse en transparante bestuurscultuur. Daarom is het ook zo mooi dat u, voordat er een coalitieakkoord wordt vastgesteld, kunt inbrengen wat u belangrijk vindt (zie het persbericht net de uitnodiging voor 22 mei).

Mèt elkaar kunnen we onze gemeente nog mooier en fijner maken om te wonen, werken en recreëren. Wij zijn ervan overtuigd dat GroenLinks veel van haar groene, sociale en open ideeën uit het verkiezingsprogramma kan gaan waarmaken. De coalitiebesprekingen zijn nog geen gelopen race maar wij hebben vertrouwen en goede moed. Nieuw en fris!