Ultrike ter Braak tijdens de digitale raadsvergadering op 2 juli over VO Vorden
Ultrike ter Braak tijdens de digitale raadsvergadering op 2 juli over VO Vorden

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Vorden, zonder sporthal

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten om voor het VO in Vorden een nieuwe school te bouwen aan de Almenseweg. Het college had voorgesteld om op dezelfde locatie ook een nieuwe sporthal te bouwen maar dat heeft de raad afgewezen. GroenLinks is om een aantal redenen tevreden met dit besluit.

  • Spreiding sportbudget
    We vinden het belangrijk dat het budget voor sport meer gespreid wordt over de hele gemeente en niet voor een groot deel opgaat aan één sporthal.
  • Verkeersveiligheid
    Doordat de huidige sporthal blijft bestaan hoeven leerlingen van het basisonderwijs niet over het spoor om te kunnen sporten. De belasting voor de Almenseweg blijft hierdoor ook te overzien. Bij het een nieuwe sporthal zou er op de Almenseweg toch flink wat meer verkeersdrukte ontstaan. Een sporthal is een hoog gebouw en we voorkomen zo ook dat er op die locatie hoogbouw ontstaat.

Hoe wordt dit betaald?

Door beide gebouwen niet te combineren op één locatie is er wel meer geld nodig voor de bouw van de school. Hoe dit budget wordt vrijgemaakt wordt volgende week bij de behandeling van de Perspectiefnota op 9 juli vastgesteld. De voorkeur voor GL is om dit uit het budget voor het bedrijventerrein te halen.

Toezegging voor omwonenden

Voor omwonenden betekent dit besluit een grote verandering. We zijn blij met de toezegging van de gemeente dat omwonenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Meer lezen over dit Raadsbesluit VO Vorden van 2 juli 2020.

GroenLinks staat voor kansrijk onderwijs voor iedereen. In het basis- en voortgezet onderwijs. En zeker in het VMBO, want dat is immers de kweekvijver voor o.a. onze handen aan het bed en voor de nodige handen uit de mouwen.

~ Ulrike ter Braak - raadsvergadering 2 juli