Olburgen geeft CDA-wethouder les in democratie.

Voor het eerst vergaderde de gemeenteraad van Bronckhorst op locatie in Olburgen om de mening van omwonenden te horen over de uitbreidingsplannen van recreatiepark Dorado Beach. Wat werd tijdens deze vergadering vooral pijnlijk duidelijk?

Alle insprekers gaven aan zich door de CDA-wethouder niet gehoord te voelen. Ze waren slecht en laat geïnformeerd en hebben uit de krant moeten opmaken wat de wethouder van plan is. Hij bleek niets met hun ideeen te hebben gedaan. Hun inbreng bleek voor niets te zijn geweest.

\GroenLinks vindt dit geen democratie!

Deze CDA-wethouder werkt op een ouderwetse manier en voert plannen solistisch door. Groenlinks neemt bewoners serieus. GroenLinks staat voor modern bestuur. Wij willen dat het gemeentebestuur tijdig met bewoners overlegt, naar hun ideeen luistert en met hen rekening houdt. CDA-wethouder: luister naar de les van Olburgen!

Titus Smit – gemeenteraadslid GroenLinks Bronckhorst. Contact dinsdag 20 september 2016