Openbare ledenvergadering GroenLinks Bronckhorst

Beste Bronckhorster GroenLinksers en alle andere belangstellenden,

Hierbij nodigen we jullie uit  voor 

Openbare ledenvergadering GroenLinks Bronckhorst 

Dinsdag 22 november om 19:30 uur 

in het Kulturhus, Raadhuisstraat 6, in Vorden

tot ongeveer 21:30 uur.

Bijgaand de agenda.

Het eerste deel van de vergadering gaat over de actuele en toekomstige politiek van GroenLinks Bronckhorst.

Het tweede deel is fundamenteler, want gaat over de basis van onze standpunten, gebaseerd op beleidsdoelstellingen van de Verenigde Naties; de Global Goals (ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in het Engels Sustainable Development Goals; SDG's). Daarover stond al iets in onze nieuwsbrief. Ook hebben we er over geschreven in Contact. 

Volgens mij kunnen we nog lang niet overzien wat de verkiezing van Trump hiervoor gevolgen op gaat krijgen. Maar dat ontslaat ons niet van de taak om wel zorgzaam om te gaan met de toekomst.

Ter nadere informatie hierbij een rapport van het CBS hoe het staat met de SDG's in Nederland.

Wat beknoptere achtergrondinformatie kunnen jullie vinden op:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/44/nederland-nog-niet-duurzaam-op-alle-vn-doelen

http://www.sdgnederland.nl/hugo-von-meijenfeldt/hoge-scores-benoemen-en-alert-blijven/

https://dekleurvangeld.nl/waarom-duurzame-werelddoelen-allemaal/

Grote vraag is natuurlijk welke effecten de verkiezing van Trump op dit alles gaat hebben.

Zie wat er nu gebeurt tijdens de klimaatconferentie in Marrakesh.

Ik hoop je te zien op de 22ste, want de toekomst maken we alleen beter door er samen aan te werken.

 

Met vriendelijke groeten,

Michel Coenen

afdelingsvoorzitter GroenLinks Bronckhorst

0622 477 765

michel.coenen@xs4all.nl