De raadsvergadering van 29 juni was de laatste vergadering voor het zomerreces, er moesten dus nog een aantal onderwerpen worden afgehandeld. We bespreken de belangrijkste.

Perspectiefnota

GroenLinks vond de perspectiefnota heel perspectief-arm, zonder enig perspectief, ambitie  en doorzicht. En dat in een tijd met zulke belangrijke opgaven. GroenLinks heeft daarom tegengestemd.

Zie hier het betoog van Ulrike.

Energie

De  Evaluaties routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst 2030 werden besproken plus 1 amendement en enkele moties.
GroenLinks is van oordeel dat er veel meer urgentiebesef moet zijn en dat meer regie van het gemeentebestuur mag worden verwacht en stemde daarom tegen het voorstel, het amendement en enkele van de moties.
Uiteraard stemden wij wel voor de moties voor een Sociaal Buurtfonds Duurzaamheid en 100% lokaal eigendom grootschalige opwek.

GBB en CDA hebben samen een meerderheid in de raad, dus ook het amendement en de moties die er samen voor zorgen dat echte aanpak nog verder wordt vertraagd werden wel aangenomen. Dit ondanks het feit dat ze door wethouder Pelgrom werden ontraden. Dat mag een politiek vreemde figuur genoemd worden: een coalitie die de eigen wethouder in zijn hemd laat staan.
Op basis van de uitgangspunten zal het college in het najaar samen met de raad knopen moeten doorhakken over urgentie, grootschalige opwek en zoekgebieden en dan moet blijken hoe houdbaar deze coalitie is.

Het volledig verslag van de raadsvergadering vind je hier.