In de programmabegroting 2024-2027 schrijft het college dat gezondheid belangrijk is maar vervolgens wordt er niets voor de bevordering hiervan opgenomen in de begroting. (Behalve dan een gezonde agrarische sector.....).

Daarom hebben we samen met D66 een motie "Schone Lucht Akkoord" ingebracht. Doel hiervan is dat de gemeente door deelname aan dit landelijk akkoord de kwaliteit van de omgevingslucht kan monitoren en verbeteren, mede met inzet van landelijke extra middelen.
Dat zou toch iedereen graag moeten willen, zou je denken. Helaas dacht de meerderheid van de raad daar anders over, beducht als men is voor eventuele consequenties voor met name de landbouw. Economie wordt kennelijk belangrijker gevonden dan gezondheid.

Zie hier meer informatie over het Schone Lucht Akkoord.