Schone Lucht Akkoord: antwoorden college

Eerder spraken wij onze verbazing uit over het feit dat de gemeente Bronckhorst niet meegetekend heeft in het Schone Lucht Akkoord.

Wij stelden het college o.a. de volgende vragen:

  • Is schone lucht belangrijk voor de gezondheid van inwoners?
  • Is de gezondheid van inwoners belangrijk?

Uiteraard hebben wij een bevestigend antwoord op deze vragen gekregen. (zie bijlage)

Het college zegt nu de inhoud van het akkoord te bestuderen. Wij dringen er op aan dat niet te lang te doen zodat gemeente Bronckhorst ook meetekent op het volgend intekenmoment later dit jaar.

Daarnaast doet GroenLinks er natuurlijk ook alles aan om, zoals het college oppert, de doelstellingen ook in de op te stellen omgevingsvisie te verankeren.

Voor een gezonde lucht in een gezonde leefomgeving.