Schone Lucht Akkoord ook in Bronckhorst?

Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op maandag 13 januari 2020 zetten zij hun handtekening onder het akkoord. En committeerden zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Heb je geprobeerd om in bovenstaande foto een vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst te herkennen? Vergeefse moeite, onze gemeente zit er helaas niet bij. En wij vinden dat dat wel zou moeten. 

Wij vinden een gezonde leefomgeving heel belangrijk en schone lucht is daarin een essentiëel onderdeel. Ook in onze plattelandsgemeente hebben we te maken met luchtvervuiling door o.a. fijnstof, stikstof en stikstofoxiden. Dat moet beter worden.

We zijn er van overtuigd dat het Schone Lucht Akkoord daarbij een goed hulpmiddel kan zijn. Daarom hebben we op 20 januari 2020 schriftelijke vragen over dit onderwerp ingediend bij het college van de gemeente #Bronckhorst.

Zie ook onderstaande bijlagen en de websites https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx en 

https://www.gnmf.nl/nieuws/gemeenten-inwoners-schone-lucht