Structurele aanpak droogte dringend nodig

GroenLinks Bronckhorst wil structurele aanpak droogte

Voor het derde achtereenvolgende jaar krijgen we in Bronckhorst te maken met extreme droogte. De opwarming van het klimaat veroorzaakt in ons land veel extremer hitte, regenbuien én droogte.  Ons landschap, landbouw en dorpen zijn niet ingericht op deze extremen.

Om goed om te kunnen gaan met dit veranderende klimaat zijn volgens GroenLinks Bronckhorst structurele maatregelen nodig. “Klimaatverandering en dus ook de droogteproblemen zijn blijvend helaas. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we ons daarop aanpassen, maar regie van de gemeente is nodig", aldus raadslid René Bruns. “Ik vraag het college om deze regierol te pakken en daarbij aandacht te geven aan het tegengaan van verstening, het verbeteren van de bodemgesteldheid en het bufferen van water.”

Ook wil GroenLinks dat waterpompen aangedreven door een dieselmotor worden vervangen door elektrische waterpompen. Bruns: “De klimaatverandering wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat moeten we dan ook zoveel mogelijk uitbannen.”