De kranten berichten regelmatig over knelpunten in ons elektriciteitsnetwerk: energie van zonnepanelen die niet kan worden teruggeleverd, problemen tijdens piekbelasting. Het tempo van de energietransitie lijkt (mede) afhankelijk te zijn van de capaciteit van Liander, de grootste netbeheerder van Nederland.

Ernst, een deskundige op het gebied van installatie en techniek van Liander, hield een veldtour met een groep mensen van GroenLinks Bronckhorst. Interessante rondgang langs regelstations en schakelstations met leerzame uitleg van Ernst.

Deelnemers kregen hiermee een goed idee van de complexiteit van de techniek en problematiek en van de noodzaak om Liander daarin snel van goede en heldere  (politieke) keuzes te voorzien.