Er zijn talloze voorbeelden waarin mannen en vrouwen ongelijk behandeld worden. Neem bijvoorbeeld geboorteverlof en ouderverlof voor vaders.  

Sinds 1 juli 2020 is het voor vaders mogelijk om na de geboorte van hun kind een week doorbetaald geboorteverlof op te nemen. Daarnaast is het mogelijk dit te verlengen met 5 weken aanvullend verlof, met een uitkering van 70% van het loon. GroenLinks Bronckhorst heeft een peiling gedaan bij werkgevers en gevraagd of en hoe jonge vaders in Bronckhorst gebruik maken van het geboorteverlof.

Ruim tien bedrijven zijn hiervoor benaderd: van groot tot klein, van de Feestfabriek tot Staja. De week geboorteverlof is bij alle werkgevers bekend en wordt overal benut. Het opnemen gebeurt in goed overleg tussen werkgever en werknemer. De 5 weken aanvullend verlof wordt in kleine bedrijven beduidend minder vaak opgenomen. Dit blijkt vaak lastig in te plannen. Daarbij gaven sommige werkgevers aan dat mannen het na de bevalling ‘wel lekker vinden weer naar het werk te gaan’. De vaders die wél gebruik maken van het aanvullend verlof nemen dit liever gespreid in plaats van aaneengesloten op.

GroenLinks Bronckhorst staat achter de kans die vaders krijgen bij de start van gezinsuitbreiding. Niet alleen tijdens de eerste week, maar ook tijdens de eerste belangrijke maanden in de ontwikkeling van een kind. Vrouwendag 2022: een belangrijke stap voor de emancipatie van de man!