Op 5 maart heeft een groepje bezorgde inwoners met GroenLinks Bronckhorst een wandeling op landgoed het Enzerinck gemaakt. Onderweg is besproken wat de effecten van de klimaatverandering zijn n.a.v. de stand van het bos, het dode hout, de waterstand in de vijvers en de soorten beplanting. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Bronckhorst zijn daarvoor maatregelen voorgesteld. 

Achtergrond: 

Waarom een wandeling waarin natuur en invloed van de mens samenkomen? In het Enzerinck is de beïnvloeding door verdroging en vermesting zichtbaar. De biodiversiteit staat sterk onder druk, door verdroging, overdaad aan stikstof en gebruik gifstoffen. Hoewel nog steeds mooi, lijden hier ook de landgoederen onder. Voor het behoud van onze landgoederen en lanen is het dus cruciaal dat verdroging en overmaat aan stikstof uit de omgeving wordt beperkt. Hier is veel werk aan de winkel. Het kabinet heeft hier geld voor uitgetrokken en gaat de komende jaren aan de slag. Laten we zorgen dat hier ook in Bronckhorst actie op komt!