Ik ben Christina Oosterhoff, en ik sta op de lijst van GroenLinks omdat ik de natuur, het landschap en de biodiversiteit in Bronckhorst wil verbeteren. Ik vind dat we te ver gaan in het exploiteren van onze natuurlijke leefomgeving: planten en dieren hebben het moeilijk, en ons landschap verarmt steeds verder. De gemeente kan hier iets aan doen, en als ik in de raad kom ga ik mijn best doen om het tij te keren.

Werken aan de natuur is ook mijn professie: ik ben zelfstandig projectleider voor natuur- en waterprojecten. Mijn focus ligt zowel in mijn werk als in de politiek op de vraag hoe we kunnen samenwerken om onze doelen te halen. Natuur en biodiversiteit zijn complexe beleidsterreinen, waar vrijwel iedereen een min of meer uitgesproken mening over heeft, en alle overheden in Nederland wel iets over te zeggen hebben. Ik vind dat we vanuit de gemeente de komende jaren onze inzet op natuur en landschap in Bronckhorst moeten versterken: hoe staan we ervoor, wat hebben we al verloren, welke kansen en bedreigingen zijn er? Hoe zorgen we dat we houden wat we hebben, en zorgen dat terugkomt wat verloren is gegaan? Een sterk verhaal uit de gemeente zal helpen om landelijke, provinciale en waterschaps- investeringen naar Bronckhorst te halen. En daar wordt de regio alleen maar sterker van.

Ik heb veel ervaring in de politiek: in mijn vorige woonplaats Zutphen zat ik ook voor GroenLinks in de raad. Ik ken het spel, en weet ook hoe weerbarstig het kan zijn. Toch denk ik dat je met een goed verhaal veel kunt bereiken. En daar zet ik me voor in.

Ik woon sinds drie jaar in het buitengebied van Vorden, vlak bij de Wildenborch. Ik geniet van onze tuin en de prachtige landgoederen in onze omgeving. Ik hoop dat ik mijn steentje bij kan dragen om deze pracht ook voor te toekomst te behouden.