“ “Iets willen betekenen voor de inwoners van Bronckhorst.” ”

“Iets willen betekenen voor de inwoners van Bronckhorst.” Daar gaat het mij in wezen om bij de lokale politiek. “Gaan wij dan alles zelf voor de bewoners doen?”, Nee dat noem ik oude politiek. Je hebt als inwoner een probleem en vindt dat de politiek dat voor jou op moet lossen.

Ik wil wel goed naar de bewoners luisteren en samen proberen te komen tot oplossingen. Dat is de wat moeilijker missie die ik en wij als GroenLinks willen vervullen. Maar er is meer: Bronckhorst moet in 2030 energie centraal zijn en dan niet alleen door het produceren van heel veel mest voor de biovergister. Nee, een mix aan maatregelen, inclusief windmolens dat is zinvol. “Waar zouden die dan moeten komen?” Ja, dat is nou iets waarvan ik vind dat initiatiefnemers op plekken moeten zoeken naar voldoende draagvlak daarvoor. Dat is goed voor de saamhorigheid, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. 

De mens staat centraal. Klopt en dat hou ik goed in de gaten bij de drie decentralisaties in het sociale domein. Er mogen geen inwoners buiten de boot vallen daar wil ik voor zorgen. Ook dat er zorg op maat geboden wordt zonder dat de geldkraan het enige criterium is. Oké minder geld, maar dan wel goed besteed en dan gaat het om de kwetsbaren in Bronckhorst.