Geboren in de Achterhoek, een prachtige streek om te wonen, te werken en te ontspannen. Een streek waar men oog en oor heeft voor z’n naobers: voor de zieken en minder bedeelden. Waar dierwelzijn in balans is met een goede bedrijfsvoering. Waar nieuwe ideeën en vluchtelingen welkom zijn. Waar waardering te vinden is voor creatieve kunst & cultuur. 

Ik heb stevige groene ambities, stevige sociale idealen. Geen financieel beleid dat het welzijn van mens of dier bepaalt, geen kind dat leeft onder de armoedegrens, geen onbezonnen bomenkap. Nieuwe banen in een schone economie. Mens en kwaliteit leidend in de zorg. Volop ruimte voor burgerinitiatieven. Solidariteit op lokaal én mondiaal niveau.

GroenLinks heeft aan mij een gemeenteraadslid dat de verbinding zoekt om daarmee haar idealen te kunnen verwezenlijken. Verbinding met mede-, maar zeker ook onze tegenstanders. Niet lijnrecht tegenover elkaar staan roepen, maar samen op zoek naar duurzame oplossingen. Ik ben er van overtuigd: groen werkt!

Met genoegen en vol idealen zet ik me in voor een groen, sociaal en vernieuwend Bronckhorst. Hierbij richt ik me met name op de volgende portefeuilles: zorg en welzijn, onderwijs en ontwikkeling, kunst en cultuur.

Politiek moet niet gaan over geld of cijfers, maar over de mens daarachter. Vandaar GroenLinks: voor mij de enige partij die op positieve en constructieve wijze groene én linkse thema’s aan elkaar verbindt.

“ Als je zorg draagt voor de middelen,

zal het doel wel voor zichzelf zorgen. ”

Mahatma Gandhi, 1869-1948