zorg

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. De wachtlijsten in de zorg worden steeds langer en de zorgkosten rijzen de pan uit. De wethouders in Bronckhorst vragen daarom dat onze inwoners meer zelfredzaam worden en dat we meer zorgdragen voor elkaar: meer samenredzaam. Dit klinkt u misschien goed in de oren: neoliberaal, misschien ook wel liberaalsociaal. Maar is het haalbaar?

Kunnen we wel nóg meer van onze vrijwilligers en mantelzorgers vragen? De GroenLinks fractie hoort namelijk regelmatig geluiden dat er te weinig vrijwilligers zijn en dat mantelzorgers overbelast raken. Wij vinden dat we vrijwilligers en mantelzorgers niet mogen belasten met een probleem dat veroorzaakt is na jarenlange bezuinigingen door de marktwerking in de zorg.

Voor GroenLinks is gezondheid een kostbaar bezit. Herkent u onze zorg over de zorg?

We staan open voor uw verhaal én voor goede ideeën. 

Mail ons gerust. 

Ulrike, Christina, René & Herman