Het is een grote wens van GroenLinks: veel meer input van jongeren in de politiek! Daarom zijn we super blij dat we met een enthousiaste groep jongeren (GL, PvdA en GBB) een raadsvoorstel hebben geschreven om in Bronckhorst de Jongeren Advies Raad (JAR) op te richten.

Hierin kan iedereen lid worden tussen de 15 en 25 jaar. Dus zelfs voordat je officieel stemrecht krijgt!

In de JAR mag je gevraagd én ongevraagd advies geven aan het college van Burgermeester en Wethouders en de gemeenteraad. Omdat het beleid van de gemeentepolitiek vaak over jou gaat: jouw huis, school, vervoer, sport, vrije tijd én jouw toekomst. Over het sportveld, zwembad, theater, muziekschool of de sluitingstijden van jouw favoriete kroeg. Maar ook grotere thema’s zoals het klimaat, de energietransitie of opvang van asielzoekers vragen een vertaling van landelijk naar gemeentebeleid. Daarbij is een frisse blik en kritisch noot van onze jongeren cruciaal!

14 september bespreken we het voorstel voor oprichting van de JAR op de Politieke Avond in het gemeentehuis: je bent van harte welkom.

Mocht je nog vragen hebben: mail me gerust.
Ook wanneer je voor een ander partij kiest😊.

Ulrike ter Braak,

Fractievoorzitter GroenLinks