Groot nieuws in allerlei media: hoe boeren subsidie krijgen voor land wat ze niet hebben. Boeren registreren duizenden hectare overheidsgrond -zoals bermen- als eigen landbouwgrond, zonder toestemming. En ontvangen hierdoor ten onrechte subsidie en mestplaatsingsruimte van Europa (bron: Platform Investico).

GroenLinks heeft het college gevraagd of dat in Bronckhorst voorkomt, en of de gemeente hierop gaat handhaven. Het antwoord op de laatste vraag is NEE, tot onze ontsteltenis. Want duidelijk is dat langs veel gemeentelijke wegen de grens tussen berm en aanliggende perceel is vervaagd. Bermen worden mee bewerkt met de landbouwgrond, en van enige natuurwaarde is geen enkele sprake meer. En vaak is dat al jarenlang het geval.

GroenLinks wil dat dit oneigenlijk gebruik stopt. Wij willen weer bloeiende bermen, de berm als ecologische verbindingszone en leefruimte voor kleine dieren en insecten. Wij willen dat de gemeente doet wat ze doen moet: handhaven op gebruik bermen, en de bermen natuurvriendelijk beheren.

En daarom roepen we bewoners op ons voorbeelden te mailen van situaties waar de berm is verdwenen (inclusief lokatiegegevens!). Zodat we de gemeente aan kunnen sporen haar bermen weer in eigen beheer te nemen.

klaprros