kinderen

Iedereen een plek om te wonen 
De coalitie zet enkel in op aantallen. GroenLinks wil volle inzet op duurzaamheid en innovatie. Vertrouw de bewoners. Benut hun creativiteit en geef ruimte voor duurzame ideeën zoals erfdelen of woningsplitsing. Kijk eerst binnen de bestaande bebouwing en pas daarna daarbuiten.  

Gezonde leefomgeving en sterke natuur 
We willen een gezond landschap. We willen geen gezondheidsrisico's door intensieve veehouderij en landbouwgif. We willen betere handhaving op illegale kap en gebruik van bermen, en beter controleren hoe het gaat met de natuur.  

Energie opwekken en besparen 
Geef ruim baan aan energiecoöperaties. Zet in op besparen door de bewoners te helpen met het verduurzamen van de eigen woning. Wijs de weg naar subsidies en technisch advies.  

Geen kind in de armoede!  
Dit college wacht veel te lang met goed armoedebeleid. Wij willen stevig armoedebeleid en slimme combinaties met onderwijs en zorg.  

Steun onze verenigingen 
We willen helder beleid voor onze verenigingen, zodat ze weten waarop ze kunnen rekenen. En dat geldt ook voor kunst en cultuur! En per direct, niet pas in 2025 zoals het college wil.