WHO en het Longfonds zijn er duidelijk over: in ons dichtbevolkte landje overlijden elk jaar te veel mensen voortijdig door luchtvervuiling. Helaas is de lucht in de Achterhoek ook niet altijd schoon genoeg. Doordat vervuiling overwaait uit het westen of Duitsland, en door lokale bronnen zoals verkeer of intensieve veehouderij. Als longpatiënt kun je hier flink last van hebben! Maar ook voor gezonde mensen is vervuilde lucht slecht.

GroenLinks wil dat de gemeente onderzoekt of onze lucht schoon genoeg is. En indien nodig actie neemt. Daarom dienden we samen met D66 een motie in waarin we het college vragen deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord is een samenwerking tussen meer dan 100 gemeenten, alle provincies en het rijk om samen te zorgen voor schonere lucht.

Helaas steken de andere partijen liever hun kop in het zand dan de neus in de lucht. GBB, CDA, VVD, PvdA én CU/SGP geven géén prioriteit aan schone lucht voor onze bewoners: onbegrijpelijk! Wij blijven ons inzetten voor een schone leefomgeving en schonere lucht voor onze bewoners.  

longen