Donderdagavond wordt de Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal besproken. Een belangrijk onderwerp dat ons allemaal raakt. Een onderwerp dat veel commotie veroorzaakt in de samenleving.

Positief vindt GroenLinks dat het college eindelijk concrete actie voorstelt. Actie om bewoners en bedrijven veel meer energie te laten besparen. Actie door als gemeente regie te nemen voor grote opwekprojecten met zon- en windenergie. Zodat bewoners kunnen profiteren van de leveringszekerheid van lokaal opgewekte duurzame energie. Dat vereist doorpakken!

Minder positief zijn wij over politieke partijen die het besluit voor windenergie in Eldrik terug willen draaien of het streven naar energieneutraal in 2030 los willen laten. Onbegrijpelijk.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over ons snel opwarmende klimaat. We begrijpen niet dat er politieke partijen zijn die de urgentie van de klimaatverandering nog steeds niet voelen. Opschuiven van de termijn zien wij als bewust de kop in het zand steken.

GroenLinks wil juist alles doen wat nodig is om in 2030 energieneutraal te zijn met een goede mix van besparen, zonenergie op dak plus land én windenergie. Daar staan we voor en gaan we voor: kop uit het zand!

jouw keuze