GroenLinks vindt het belangrijk dat we in Bronckhorst ruimhartig omgaan met de opvang van vluchtelingen: asielzoekers, Oekraïners en statushouders. 

Vluchten doe je niet uit luxe. Het overgrote deel van de vluchtelingen is gevlucht vanwege oorlogsgeweld, onderdrukking of gebrek aan economisch perspectief. Harde cijfers wijzen dit uit.

Migratie is niet iets van de laatste jaren: door de eeuwen heen zijn er altijd migratiestromen geweest. Onderzoek toont aan dat het overgrote deel van alle Nederlanders (98%)  buitenlandse voorouders heeft. Jij waarschijnlijk ook. 

Dat heeft gezorgd voor mooie kansen op ontwikkeling, zowel economisch als maatschappelijk. Veel Nederlanders hebben in de Tweede Wereldoorlog als evacué ervaren hoe belangrijk het is om een veilig onderkomen te krijgen. 

GroenLinks wil daarom dat Bronckhorst meer doet dan wat minimaal verplicht is.  

Vluchtelingen hebben ons nodig, wij kunnen helpen en wij hebben ruimte genoeg. En wanneer we het zorgvuldig aanpakken, met voldoende welzijnsactiviteiten en mooie uitwisseling van kennis en culturen, dan kunnen de nieuwkomers een verrijking zijn voor Bronckhorst. 

Dus wat GroenLinks betreft mogen er zelfs meer nieuwkomers komen dan de spreidingswet vereist. Wees welkom! 

welkom