De klimaatverandering stopt niet, sterker deze zet harder door dan we willen en denken. Het is daarom goed dat de gemeente nu aan de slag gaat met verduurzaming van openbare gebouwen. 

Het college wil in Zelhem een kleinere accommodatie bouwen en de hal in Steenderen pas later verduurzamen. Wat GroenLinks betreft heeft het verduurzamen van alle sportaccommodaties prioriteit. Je moet daarin geen arbitraire keuzes maken en sommige sportvoorzieningen naar achteren schuiven. 

Dus ook de sporthal in Steenderen nu aanpakken ook al maakt deze gebruik van restwarmte van Aviko. (Die restwarmte was overigens toch ook al nodig in de energierotonde in het Dorps Energie Plan van Steenderen?) En laten we de cultuur en het verenigingsleven in Zelhem verpieteren als er geen geschikte ruimte meer voor beschikbaar is? Het zijn keuzes die het huidige college niet hoeft te maken want budgettair is er de ruimte voor. 

GroenLinks vindt dat de gemeente kan en moet zorgen dat de sport, cultuur  en niet te vergeten het verenigingsleven in Bronckhorst kunnen beschikken over accommodaties die ruimschoots voldoen aan de eisen van deze tijd.

 Voortvarend aan de slag met alle sporthallen in onze gemeente!

duurzaamsport