Gezondheid een groot goed
Voor GroenLinks is gezondheid van mensen één van de belangrijkste dingen in het leven. Voor jou waarschijnlijk ook. Wanneer je ooit flink ziek bent geweest weet je hoe belangrijk gezondheid is.

Voor goede gezondheid heb je een gezonde leefomgeving nodig. En om die leefomgeving gezond te houden heb je de overheid nodig. Maar wel een overheid die zich goed bewust is van de zorgplicht van de overheid. Een overheid die zich houdt aan het voorzorgsbeginsel.

Geitenhouderij en Bouwplan Velswijk
Wetenschappelijke statistiek toont aan dat in de omgeving van geitenhouderijen een verhoogd risico op longaandoeningen bestaat.

  1. Daarom hanteert de provincie een bouwstop op geitenhouderijen.
  2. Daarom adviseert de GGD geen woningen te bouwen in een straal van 2.000 meter van een geitenhouderij.

En toch heeft de gemeente Bronckhorst het Bouwplan Velswijk aangekondigd: 17 woningen voor starters, ouderen en kwetsbare groepen. Op 740 meter van de zojuist genoemde geitenhouderij.
 

Hoezo zorgplicht? Hoezo voorzorgsbeginsel?

Daarom dient GroenLinks 17 mei een motie in met de opdracht aan het college het Bouwplan Velswijk op te schorten. Omdat we ons grote zorgen maken.

René, Herman, Christina & Ulrike

geit