Politieke pagina Contact november 2022

Er moet weer plaats komen voor meer kleinere en meer lokaal gewortelde boerenbedrijven, die ruimte laten voor elkaar en voor de omgeving. Met een schaalgrootte die past bij onze kleinschalige Achterhoek.

Het is niet te begrijpen dat nog steeds vergunningen worden afgegeven voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. Steeds grotere bedrijven leggen hiermee een steeds groter beslag op de beschikbare ruimte, ten koste van het perspectief en de leefomgeving van anderen. Want de ruimte is beperkt en er komt niets bij.

De gemeente moet nu direct alles in het werk stellen om alle vergunningen voor uitbreiding van intensieve veehouderij bedrijven te weigeren of op zijn minst op te schorten tot meer bekend is over het beloofde landbouwakkoord en het nieuwe landbouwbeleid.

GroenLinks is er van overtuigd dat het kan, dus wij gaan ons daar sterk voor maken.

niet minder boeren maar meer