Donderdagavond 9 februari vergadert de raadscommissie over de locatiekeuze voor woningbouw in Hengelo en Zelhem. Het college heeft in zowel Hengelo als Zelhem voorkeurslocaties gekozen voor het bouwen van woningen. Bewoners uit de omgeving van de Hiddinkdijk Hengelo zijn kritisch op deze keuze. Zij vrezen voor aantasting van het landschap. Veel mensen genieten hier van het Regelinklaantje, het landgoed en de vele onverharde wandelpaden.

GroenLinks vindt het belangrijk dat woningen gebouwd worden in Bronckhorst, omdat het duidelijk is dat bijvoorbeeld voor starters en senioren te weinig aanbod is. De woningen die gebouwd worden, moeten natuurlijk wel passen in het landschap en duurzaam zijn. Wij zullen aandringen op zorgvuldige inpassing van de woningbouw in het landschap. En we vinden het belangrijk dat mensen uit de omgeving mee kunnen praten en hun inbreng hebben over de inpassing.

Genoeg stof dus voor een goed gesprek met het college!

Hiddinkdijk Hengelo Foto Jonny Lawson