Waar GBB en CDA in de laatste raadsvergadering voor de vakantie pleitten voor vertraging, wil GroenLinks dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. En zorgt dat we de klimaatdoelen wél halen. Geen uitstel meer!

Wij willen onze bewoners helpen hun woning te verduurzamen. We willen duurzame energie opwekken die de bewoners kunnen afnemen, waardoor ze minder last hebben van prijsschommelingen. We willen zon-op-dak, en zonnevelden, en windmolens bij Eldrik.  We willen slimme financiële constructies die zorgen dat de winst op de duurzame energie in onze gemeente blijft.

Een duurzame toekomst kan, als je durft te kiezen!

klimaatdoelen