We hebben een echte én eerlijke aanpak van de klimaatcrisis nodig. Als we niet snel in actie komen, laten we een onleefbare wereld achter en wordt de aarde straks onbewoonbaar. We geven nu al veel geld uit om de schade die door de klimaatverandering ontstaat te herstellen.

 

  • De klimaatcrisis is merkbaar: langdurige droogte, hitterecords en plant- en diersoorten die uitsterven.
  • We houden ons aan Parijs en stoten minder CO2 uit. Hoe? Door huizen te verduurzamen de grote vervuilers aan te pakken en te investeren in groene alternatieven.
  • We gaan inwoners helpen. Veel inwoners willen stappen zetten, maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. Met gericht advies en begeleiding gaan we inwoners helpen.
  • We gaan bedrijven helpen. We gaan bedrijven stimuleren en helpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Waar nodig zullen we bestaande wetgeving handhaven.
  • We worden energieneutraal. Naast besparing wekken we voldoende duurzame energie op om Bronckhorst energieneutraal te maken.

We bevorderen het nemen van isolerende maat­regelen. De gemeente zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan in buurten, wij­ken en dorpen. Daarbij zorgen we ervoor dat alle inwoners mee kunnen doen. We zien dat fos­siele energie steeds duurder zal worden. Inwoners met een klein budget en slecht geïsoleerde woningen onder­steunen we. Zo voorkomen we energie armoede op een duurzame manier. Het opwekken van schone energie met zonnepanelen op daken wordt in onze gemeente zo snel mogelijk verplicht voor alle nieuwe gebouwen. Ook willen we stroom opwekken in kleine zonnevelden en windmolens mogelijk maken in Eldrik. En we benutten de kansen voor warmte en energie uit de water en de bodem.

De meeste CO2-uitstoot komt van de bedrijven in Bron­ckhorst. We gaan handhaven op de verplichting die bedrijven hebben om investeringen te doen in duurzaamheid die zich in 5 jaar terugverdie­nen. We stimuleren bedrijven om ener­gie te besparen en schone energie te gaan gebruiken.