De landbouw staat onder druk. Door steeds voortschrij­dende intensivering en toenemende grootschaligheid past de landbouw steeds minder goed bij het klein­schalige Achterhoeks landschap. De stikstofuitstoot zorgt voor problemen voor de natuur en bij intensieve bedrijven treedt gezondheidsschade op voor omwonen­den. Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouwproducten. Dit is totaal niet in balans met het milieu en het welzijn van mensen en dieren.

  • De landbouw staat onder druk: de intensieve veehouderij veroorzaakt te veel stikstof- en CO2-uitstoot.
  • De toekomst van de landbouw is kleinschalig: de grootschalige intensieve landbouw put de aarde uit. Wij willen naar een kleinschalige circulaire landbouw
  • Vergroten biodiversiteit: de intensieve landbouw veroorzaakt vermindering van het aantal vogelsoorten en het aantal insecten. Dat willen we een halt toeroepen
  • Voorkomen gezondheidsschade: geen woonhuizen dichtbij intensieve veeteelt, zoals geiten- en varkenshouderijen

GroenLinks wil dat de agrarische sector in Bronckhorst een duurzaam toekomstperspectief heeft. Boeren zitten vast in een systeem waarin zij gedwongen worden steeds meer te produceren tegen lagere kosten. Daarom zijn we helder over wat mag en kan en ook over wat niet kan. Onze kaders zijn: behoud en versterken van het land­schap, vergroten biodiversiteit en voorkomen (gezond­heids)schade voor de omgeving. Wat ons betreft passen in­tensieve veehouderijen hier niet: deze bedrijven zorgen voor veel overlast en uitstoot en zijn schadelijk voor de gezondheid van zowel onze natuur als omwonenden.

We zien allerlei voorlopers in de sector die erin slagen om binnen deze kaders een toekomstgericht landbouw­bedrijf te runnen. Zoals bijvoorbeeld door landschapsonderhoud en -zorg, het telen van streekpro­ducten en nicheproducten met hogere marges, recht­streekse verkoop aan de klant, biologisch produceren etc. GroenLinks wil de agrariërs ondersteunen in het zoeken naar een passende toekomst voor hun bedrijf en zoeken hierbij de samenwerking met waterschap, provincie en marktpartijen. Ook boren we fondsen aan, uit Europa, Rijk en regio. Als gemeente zetten we vol in op de land­bouwdoelen uit de Europese Green Deal. Ze pakt daarvoor meer de regie in het buitengebied en zorgt dat landschap, natuur en een toekomstbestendige landbouw hun plek vinden.