We zetten in op 1600 betaalbare, kleinere en duurzame woningen en steunen andere woonvormen.  In nieuwe woonwijken maken we 30% ruimte voor groen en water.

Wij willen:

  • Bevorderen bouw met hout en andere bio-based materialen.
  • Stimuleren en helpen bij besparingen en energie opwekking door inwoners
  • Ruimte bieden voor eigen-wijs wonen door bv woningsplitsing
  • 1600 betaalbare en duurzame woningen in de grote kernen toevoegen

We vinden dat iedereen die dat wil een plek moet kunnen vinden om te wonen in onze prachtige gemeente. In Bronckhorst willen we ongeveer 1600 woningen toevoegen tot 2030, waarvan 50% goedkoper dan €300.000,-- en 30% sociale huur. Deze komen voornamelijk in en bij de 5 grote kernen: Zelhem, Vorden, Hengelo, Steenderen en Hummelo. We bevorderen bouw met hout en bio-based materialen om CO2 opslag voor langere tijd mogelijk is. Dit is goed voor de biodiversiteit, het klimaat en de bewoners zelf! We bieden voordelige leningen aan inwoners om te investeren in energiezuinige apparaten, woningisolatie en zonnepanelen.

We geven ruimte en werken actief mee aan nieuwe woonvormen zoals door het splitsen van woningen, woningen voor mantelzorgers, tiny houses en Erfdelen. Een mooie manier om het buitengebied levend - en wonen in het groen betaalbaar te houden voor iedereen.