In dit Akkoord spreken 8 Achterhoekse gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen af samen te werken aan een energieneutrale Achterhoek. De opvallende verandering was dat niet langer 2030 genoemd werd als streefdatum, maar 2050. Een stevige verlaging van de ambitie dus!

De fractie vindt het een zeer slecht signaal om als samenwerkende gemeenten aan te geven dat we onze ambitie verlagen. Juist in een tijd dat onomstotelijk duidelijk wordt dat het klimaat verandert, en ook steeds meer duidelijk wordt hoe desastreus de gevolgen kunnen zijn. Een tijd bovendien waarin er juist momentum is voor energiebesparing vanwege de hoge energieprijzen en de wens niet meer afhankelijk te zijn van misdadige regimes. Reden genoeg om juist stevig door te pakken in plaats van te vertragen.

Wij hebben gepleit voor actie in plaats van weer een intentieverklaring. Heldere uitvoerbare plannen, met voldoende budget voor een reële uitvoering. Dat moet mogelijk zijn, we weten inmiddels - bijna 15 jaar na het eerste Akkoord van Groenlo - waarover we het hebben en er zijn voldoende goede voorbeelden om na te volgen. Een nieuw akkoord voegt volgens ons niets toe. We hebben hier dan ook tegen gestemd.

Naar aanleiding van dit voorstel ontspon zich een debat over de beste aanpak om draagvlak te krijgen voor de noodzakelijke maatregelen: bottom-up of top-down. Vanuit de coalitie wordt ingezet op dorpsenergieplannen, vanuit het idee dat een bottom-up proces meer draagvlak zal genereren dan top-down werken. Wij zijn hier niet tegen, maar hebben wel naar voren gebracht dat heldere kaders, doelen en leiderschap nodig zullen zijn om resultaat te behalen. Dit onderwerp zal de komende tijd nog een aantal maal terug komen, onder andere in de aanloop naar de besluitvorming rond het nieuwe RES bod.

Wij denken dat dit het goede gesprek is om in de raad te voeren: hoe komen we tot voldoende draagvlak om door te pakken? Een boeiende vraag waarover meedenkkracht van de leden ook van harte welkom is!