De gemeente heeft het Bouwplan Velswijk aangekondigd.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gezondheids-risico's op de voorgenomen lokatie: dichtbij een geitenhouderij. Hemelsbreed gemeten is de afstand 740 meter, terwijl de GGD adviseert niet te bouwen in een straal van 2.000 meter.
We hebben daarom schriftelijk vragen hierover gesteld aan het college. Uit de beantwoording daarvan door het college blijkt weinig bereidheid om rekening te houden met deze risico's. Het college lijkt de zorgplicht van de overheid in deze niet serieus te willen nemen.

GroenLinks zal daarom in de raad van 17 mei een motie inbrengen met de opdracht aan het college het Bouwplan Velswijk op te schorten.