In deze speciale raadsvergadering was er extra aandacht voor de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad; voor GroenLinks waren dat Herman van Rooijen en René Bruns.

Heel speciaal was daarbij de uitreiking aan Herman van Rooijen van de versierselen behorend bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft dit meer dan verdiend voor zijn vele jaren raadslidmaatschap en zijn brede maatschappelijke inzet.

We zijn hier trots op!