De raad van Bronckhorst heeft unaniem besloten tot het instellen van een Jongeren Advies Raad (JAR).

Het was GroenLinks al jaren een doorn in het oog dat het geluid van jongeren in de besluitvorming in de gemeente Bronckhorst veel te weinig werd gehoord. Terwijl juist de stem van jongeren nu extra belangrijk is: Het is hun toekomst die op het spel staat op het gebied van klimaat, natuur en gezonde leefomgeving. Maar ook het heden: Sport, ontspanning, werk en al wat in het leven van een jongere spannend, leuk of nodig is.

Als raadslid heb je dan de mogelijkheid om een initiatief voorstel in te dienen. Dat wordt in Bronckhorst zelden of nooit gedaan en dat is geen wonder: het kost enorm veel tijd en inspanning.

Toch heeft Ulrike 2 jaar geleden de stoute schoenen aangetrokken. Ze heeft samenwerking gezocht met andere partijen, veldonderzoek gedaan, veel overleg gehad met griffie en ambtenaren en de politieke arena voorbereid.
Marijke heeft verder vele uren gestoken in de begeleiding van de jongeren die we bereid hadden gevonden om mee te denken over de vorming van de JAR.

Jongeren in Bronckhorst tussen 15 en 25 jaar die geïnteresseerd zijn -of ze nou GroenLinks stemmen of niet- dagen we graag uit te reageren per email naar Ulrike.